Faktureringen är prestationsbunden och sker enligt avtal eller efter betalningsplan.