Kund:

???

Plats:

Åda

År:

2019

Typ:

Arkitektritat 2-planshus

Arkitektdröm byggd för platsen

Med stilrena linjer och fasad i grånad järnvitriol vilar huset på en grund av vacker berghäll. Det är stort, men smälter diskret in bland de knotiga tallarna som omger det, så att vräkigheten uteblir. Istället imponerar huset med sin genomtänkta form i symbios med omgivningen. Ett avancerat byggarbete som krävt både precision och varsamhet.

– I våra projekt utgår vi ifrån och samspelar alltid med naturen. Vi ser den som en resurs och tillgång och som en del av huset, säger Håkan Widjedal, arkitekten bakom.

Platsen där huset står har en fantastisk utsikt att bejaka. Generösa balkongytor omringar därför huset och mot den ogenerade och lugna tallskogen på baksidan är sovrummen placerade. Ett hus ska förhöja tillvaron, lyfta livet, menar Håkan Widjedal.

– Många ser hus som prylar, som ska vara vackra eller ha en viss färg. Vi ser byggnader som miljöer, och då tar inte miljön slut i själva byggnaden. Samspelet och miljön utanför är lika viktig.

De kataloghus som ritas idag, förklarar han, säljs som enskilda objekt, där tomten inte är planerad för. Huset och tomten ses som skilda delar, inte som en helhet. Därför spränger många istället bort sin tomt helt, och anpassar tomten efter huset istället för tvärtom, vilket är synd.

– Konsekvensen blir att det i efterhand tillkommer en myriad av additioner när man vill bo in sig och ta del av tomten. Då byggs det till i olika stilar som aldrig är synkade med huset. Alternativet är att istället låta platsen vara en integrerad del av arkitekturen redan från början, säger Håkan.

ill Wrark arkitektbyrå vänder man sig för att man gillar deras arbeten. Ett husprojekt föregås av noggranna kundanalyser och djupintervjuer. För att huset ska vara optimalt för dem som ska bo i det behöver arkitekten förstå beställarens behov och den dagliga rutinen. Programbeskrivningen och platsen blir utgångspunkten för husets utformning.

Även ljuset är en viktig del i utformandet av ett hus, hur ljuset tas om hand funktionsmässigt och för upplevelsen.

– På de hårt belysta södersidorna önskade vi få skugga utomhus. Där finns ett tak som löser det och som även fungerar som skydd för regn. Istället för infravärme finns en öppen spis. Den stora ytan utanför grillplatsen har ett tillfälligt sommartak, en vit duk, en flexibel del i arkitekturen.

Den skuggiga norrsidan har en fantastisk utsikt mot tallskogen som kontrast till den öppna utsikten i söder. Glasade partier löper ända från nedervåningen upp till översta nock i husets umgängesyta. En rymd och rumsupplevelse över det vanliga. När de stora, flera hundra kilo tunga glasrutorna skulle monteras inifrån, krävdes åtta man från Nero Bygg och en tillfällig ställning för att hantera dem.

– Den byggtekniska utmaningen med dessa typer av hus är att det krävs precision. Tex när fönstren går hela vägen från golv till tak måste stommåtten vara på millimetern. Standardhus är montage snarare än byggnation, där man i efterhand kan dölja skarvar med lister. Här krävs det att kunna läsa detaljerade ritningar och att bygga med lösvirke.

En annan utmaning för Nero Bygg var att bevara all natur och att inte skada träden och berghällarna på tomten när huset skulle byggas. Under byggprocessen är den löpande dialogen mellan arkitekten och byggbolaget viktig för att allt ska bli korrekt och för att vissa saker behöver lösas under byggets gång. Att tillsammans hitta lösningar och förbättringar är optimalt under byggnationen.

– Nero Bygg var totalentreprenörer för hela bygget och de är väldigt lösningsfokuserade. Hantverkarna kommer i tid och jobbar intensivt. Blir något fel så fixar man det utan något gnäll om extra betalning, det har aldrig varit några problem från deras håll.

En kostnadsfråga, skulle de flesta svara på frågan om varför de flesta väljer typhus framför arkitektritade. Men Håkan menar att det främst handlar om en omedvetenhet, man vet inte riktigt vilken potential man väljer bort och en brist på kreativa och bra referenser.

– Många ser inte att man har någon annan möjlighet än att ställa ett kataloghus på en sprängstensplatå. Att spränga är dyrt och det förstör dessutom tomtens kvaliteér, säger Håkan.

Det klara vattnet glittrar i poolen som är nedsänkt i terassen på huset placerat på höjden över Åda. När all inredning som var specialbyggd från ett snickeri, fått växa fram invändigt, stod allt klart sommaren 2019.

– När jag gick in i det här projektet så hade jag inte trott att vi skulle driva detaljerna till den nivån som vi gjorde, vi kom längre. Huset blev precis som jag tänkt mig.

Tankar från Håkan när man vill bygga ett nytt hus:

1) Idag funderar man för mycket på huset som produkt. Är det snyggt eller fult. Det är ju inte som när man väljer en bil – ett hus är knuten till en plats. Varför har jag valt tomten? Vad vill jag att platsen ska göra med huset? Ett slitet uttryck är att försöka hitta platsens själ, men det stämmer faktiskt.

2) Låt hellre vissa ytor bli mindre och genomtänkta i ett första steg och ha en plan B för utbyggnad längre fram.

3) När man tror att man har bestämt sig och är klar – kontakta en arkitekt och ha en dialog där du stämmer av allt, ofta ser en arkitekt andra möjligheter eller aspekter. Att köpa och bygga sitt hus är förmodligen den största affären i ens liv, så de experttimmarna kommer att betala sig och kunskapen är väldigt värdefull för slutresultatet.


Kontakta oss gärna!

Vill du veta mer om oss och våra tjänster? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Nerijus Malasevicius

Grundare/VD

073-7609523
Gå tillbaka